• banner_top

Nejčastější dotazy

Jak naskenovat čárový kód 1D/2D pomocí C6000/C6200?

1. Klikněte na demo čárového kódu

2. Vyberte správný typ čárového kódu v kódu

3. Zapněte skener v nastavení

4. Stisknutím tlačítka skenování skenujte

Jak skenovat UHF RFID tagy pomocí C6100?

1. Klikněte na UHF demo

2. Nastavte výkon, oblast frekvence

3. Stiskněte spoušť pro skenování UHF tagů.

Jak používat NFC skener

Pomocí značek NFC/HF se opřete o skenovací oblast NFC ručního terminálu