• ZPRÁVY

Veřejná služba

Veřejná služba

S rychlým rozvojem moderního města jsou inteligentnější požadavky na městské veřejné služby. Inteligentní město má využívat pokročilé informační technologie k realizaci inteligentního řízení a provozu města prostřednictvím inteligentního propojení dat, včetně všech aspektů města, včetně vzdělávání, dodávky elektřiny, doprava, zásobování vodou atd. A Handheld-Wireless mobilní terminál lze dobře kombinovat s různými systémy veřejných služeb a nabízet pohodlné a efektivní služby.

Veřejná služba

Aplikace

1. Rychlé čtení dat na dálku.

2. Vysoká účinnost, přenosná pro management.

3. Propojení dat, plně automatizované zpracování dat.

4. Vhodné pro inspekci vody / energie, jízdenky / aktiva / zkoušky a tak dále.

Výhody

S lékařským ručním PDA a čárovým kódem mohou lékaři a sestry přesně identifikovat pacienta a získat okamžitý přístup k lékařským informacím tohoto pacienta během zdravotnického procesu, snížit intenzitu práce, zlepšit efektivitu práce a snížit chybovost.


Čas odeslání: duben-06-2022